Đồ của cháu mình được người nhà đem về tặng từ 18-24 tháng. Có cái chưa mặc lần nào, có cái chỉ bận chụp hình, có cái chỉ bạn 1 -2 lần. Tất cả mình để lại 200k có bé diện tết nha! Mình ở Phú nhuận. ĐT 098995 không bảy tám không. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm