Cũi mới dùng được 3-4 lần. Size 70x110. Tớ thanh lý 1 triệu. Bố mẹ nào có nhu cầu thì gọi điện thoại cho tớ 0912418181. Nhà tớ ở Trương Định.