Mình sắp xây nhà, cần thanh lý đồ gấp, mời các mẹ vào xem và ủng hộ. Liên hệ: 0902 242 590

https://www.flickr.com/photos/9006596@N08/?details=1