Mới giặt, chưa dùng lần nào, màu kem như hình 250k