Mình có nhu cầu thanh lý cặp vé trên, mẹ nào cần alo cho mình nhé! Vé VIP nhé!
Liên hệ: 0932.883.88 năm.