Người thân ở Hải phòng gửi tặng mẹ con tớ mấy cân bột sắn do nhà tự làm ra, nhiều quá mình dùng k hết để lâu k biết được k nên thanh lý cho các mn,200k/kg. Thông thảo nguyên lõi, có khoảng 1/2 kg mình cũng thanh lý luôn vì k thiếu sữa nha.đt : không chín không bảy 048 sáu chín hai.