Đôi này mình mua bên Tiệp, sz 37, 36 đi cũng oke, có đai điều chỉnh ôm sát vào chân,giá 250k, new 95% vì mình đi rất giữ gìn, gót cũng chưa mòn, ưng thì các mẹ múc sớm giúp mình nhé.các mẹ sms 01673744372 nha