Em xả kho hàng chuyển nhà, cần thành thanh lý hết số tượng thạch cao tô cho bé, mỗi bộ giá 99k bao gồm 5 tượng như hình với 2 cọ, khay và 5 hũ màu cho bé tô. ship là 20k cho toàn bộ các quận. Em còn khoảng 20 bộ thôi ạ