Do không có nhu cầu sử dụng nên mình muốn thanh lý bộ đầu thu truyền hình K+ mới sử dụng được 5 tháng vẫn đang còn hạn thuê bao. Giá mình muốn thanh lý là 800.000 đ.

Các bố, mẹ nào có nhu cầu xin liên hệ 0972209280