Em mua về cho con học mà con em không chịu hợp tác nên để giữ lại lâu lâu rồi nay dọn nhà thanh lý cho mẹ nào có nhu cầu.
Bộ 100 thẻ chấm đỏ Glenn Doman một mặt toàn chấm đỏ từ 1-100 còn một mặt là số 1-100 tương ứng, có kèm cả tờ hướng dẫn sử dụng dạy con nữa. Trước em mua hơn 1tr giờ thanh lý 500k.
Liên hệ: 0988069368. Nhận ship toàn quốc.