Thanh lý 1 bịch bỉm Goon Thái size M64. Bị con bóc nhưng còn nguyên số miếng ạ. giá đi của e ý là 220k ạ. 0978407 ba năm bảy