Mình dọn kho nên có một số ít các loại bỉm rời trong gói nhỏ hoặc bỉm trong bịch bị rách nên mình mix thành set bán thanh lý giá chỉ bằng 30% gía bán. Một số bịch chỉ bị rách hoặc xước nhỏ. Các mẹ có thể tiết kiệm để mua về cho bé dùng vì vẫn dùng rất tốt, tính ra chưa đến 2k/miếng bỉm rất kinh tế.

Chi tiết liên hệ sdt của mình 0975945704 (zalo 24/7). Mình cũng có tài khoản Shopee, các mẹ cần mua qua shopee để đỡ tiền ship thì cứ nhắn mình. Mình cũng còn một ít quần áo và đồ dùng em bé thanh lý giá bằng 30% giá cũ trong post khác.


* SET 1: Size XL - Bỉm dán
+ 44 miếng bỉm dán Bobby (bỉm hồng) trị giá 208k
+ 12 miếng bỉm dán Bobby (loại bỉm vàng) trị giá 60k
+ 6 miếng bỉm dán Jo - trị giá 26k
+ 2 miếng bỉm dán Merzy - trị giá 8k
-> Tổng: 64 miếng trị giá 300k -> Giá thanh lý còn 120k* SET 2: Size XL - Bỉm Quần
+ 17 miếng bỉm quần Goon Slim - trị giá 100k
+ 12 miếng bỉm quần Jo - trị giá 60k
+ 12 miếng bỉm quần Bobby - trị giá 60k
+ 10 miếng bỉm quần Goon Friend - trị giá 40k
+ 12 miếng bỉm quần Good Dry - trị giá 48k
+ 3 miếng bỉm quần Merzy - trị giá 12k
-> Tổng: 66 miếng trị giá 320k -> Giá thanh lý còn 130k* SET 3: Size XL - Bỉm Dán & Bỉm Quần - Jo
+ 30 miếng bỉm quần Jo - trị giá 120k
+ 30 miếng bỉm dán Jo - trị giá 150k
-> Tổng: 60 miếng trị giá 270k -> Giá thanh lý còn 110k
* SET 4: Size M - Bỉm quần Goon Friend
+ 83 miếng bỉm quần Goon Friend size M - Tặng thêm 01 miếng bỉm Merzy size M
-> Trị giá 300k -> Thanh lý còn 150k
* SET 5: Size L - Bỉm quần Bobby
+ 28 miếng bỉm quần Bobby (hồng) - trị giá 160k
+ 36 miếng bỉm quần Smartie - trị giá 200k
-> Tổng: 64 miếng trị giá 360k -> Thanh lý còn 150k
* SET 6: Size M - Bỉm dán Bobby
+ 18 miếng bỉm dán Bobby (hồng)
+ 16 miếng bỉm dán Bobby (vàng)
+ 1 bịch 76 miếng bỉm dán Bobby (hồng)
-> Tổng 110 miếng bỉm dán size M Bobby, trị giá 380k -> Thanh lý còn 155k
* SET 7: Size XL - Bỉm dán Goon Slim
+ 1 bịch 50 miếng bỉm dán Goon Slim size XL + kẹp thêm 5 miếng bỉm quần size XL
+ 1 bịch 30 miếng bỉm dán Goon Slim size XL
-> Tổng: trị giá 500k -> Thanh lý còn 200k
* SET 8: Size XL - Bỉm quần Bobby

+ 2 bịch bỉm quần Bobby 44 miếng/bịch -> Tổng 88 miếng
+ 1 phần quà đính kèm (tranh nam châm Bobby)
-> Trị giá: 520k -> Thanh lý còn 250k
* SET 9: Size L - Bỉm quần Huggies
+ 1 bịch 68 miếng bỉm quần Huggies
-> Trị giá 300k -> Thanh lý 130k
* SET 10: Size XL - Bỉm quần
+ 1 bịch 34 miếng bỉm Smartie
+ 1 bịch 32 miếng bỉm Bino
+ 1 bịch 32 miếng bỉm Bobby (hồng)
+ 1 bịch 22 miếng bỉm Goon Slim + 4 miếng quần size XL Goon Slim rời
-> Trị giá: 800k -> Thanh lý còn 280k
* SET 11: Size M dán - Bỉm Goon Slim

+ 1 bịch 66 miếng Goon Slim
-> Trị giá: 280k -> Thanh lý 120k

* SET 12: Size XL dán - Bỉm Bobby
+ 1 bịch XL 62 miếng bỉm dán Bobby (hồng)
-> Trị giá: 250k -> Thanh lý 110k.