Be nha minh lon nhanh nen mjnh thanh ly ban cho be . ban con moi . gia 500k . dt : 0909.500.569. Minh o quan 3