Em con it balo cho be trai va be gái.gianh cho trẻ 5 tuổi nhưng dùng đc lên lơp1 .2 thoải mái với giá 230k thôi ạ.gia thị trường là 250 đến 320.