Viber 0949594516
M nhờ ng đi Anh xách về mà nhầm loại nên dư 1 hộp số 1. Có bill ngày 5
Thanh lý 680k - free ship nội thành. Có shopee