Mình còn mấy cái lông vũ cho bé 3-4 tuổi thanh lý 180k dưới giá nhập vào . Ban đầu bán 350k với 380k .01678 433 722