Mình muốn thanh lý 2 vé máy bay chiều Đà Nẵng- Hà Nội, của Vietjet air ngày 19/8.
Bay lúc 15:45-17:00.
HIện vé của VIeetjjet air đã cháy vé ngày này. Các hãng khác cũng k còn vé giờ đẹp.
Bố mẹ nào có nhu cầu ủng hộ mình nhé!
Tkss