Mình mua cả thùng sữa về tưởng dùng hết nhưng sót 2 hộp. Date cận quá 05/10/2015, có mẹ nào lấy về cho con dùng thử 1,2 bữa hoặc làm sữa chua thì gọi mình nhé. Giang 0984262050, tất nhiên mình tặng lại không để phí quá!