Thanh ly 2 binh thuy tinh NUK co rong loai 120ml, 2 binh co nho 110ml, mn quan tam oi em gui hinh anh. 0989553393