Chiều nay mình vừa mua cho con áo ở cửa hàng Made in Vietnam nhưng về con mặc ko vừa, mình mua 125 k/cái, thanh lý 70 kìn, đảm bảo chất đẹp
Ké thêm 1 váy của mẹ, cũng mới 100%, thanh lý 150kin


Liên hệ: Trâm 0986818013