http://www.flickr.com/photos/8422656...in/photostream
Bộ tóc giả màu nâu 400k -> 200k đảm bảo về hình thức và chất lượng tóc ^^

http://www.flickr.com/photos/8422656...in/photostream
Chân váy xinh 260k -> 160k

Mua và thử hàng liên hệ: 01664333314. Mình là Ngọc. Cảm ơn và mong ủng hộ <3