Xe đẩy còn mới 85%, mua về chưa dùng nhiều. Giá mua mới 7,5 triệu. Xe của Mỹ sản xuất chắc chắn, có thể chở 2 bé.