Mình mới mua lọ essence white tree snow, mới dùng có 2 lần nhưng lọ vần còn đầy.Mua về định dùng với kim lăn nhưng lại mua được tế bào gốc nên ko dùng tới.Để ko dùng phí nên muốn thanh lí cho bạn nào cần.Mình biết thanh lí đồ thế này cũng khó mà tin tưởng nhưng mình đảm bảo chất lượng về sản phẩm nếu cần có thể cho bạn cả thông tin người bán cho mình.Cảm ơn đã quan tâm.Đây là link sản phẩm https://www.facebook.com/profile.php?id=100006140282246