Tên: Lê Thùy Dương
ĐT: 098 688 9197 | 0946708824
Y!H: nh0cc0n_maiyeuanh_90

Sữa có đủ các số nha cả nhà.

- Nurture Gold số 2 (900g) 465.000VNĐ
- S26 Úc số 1 (900g) (0 - 6th) 515.000VNĐ
- S26 Úc số 2 (900g) (6-12th) 515.000VNĐ
- S26 Úc số 3 (900g) (+1t) 415.000VNĐ
- Karicare Gold Plus 2 (900g) (6-12th) 515.000VNĐ
- Gallia số 3 (900g) (1t+) 425.000VNĐ
- Meiji Gold 2 - 900g (6 - 12 tháng) 395.000VNĐ

[IMG][/url][url=http://www.upanh.com/mb-951---s26-gold-2-_6---12-thang_---900g_upanh/v/2rm98vfn8zq.htm][/IMG]