mình có một thẻ tập eorobic( thẻ gạch 35 buổi) tại eva club 185C đặng tiến đông(gần gò đống đa) trị giá 350k/tháng/35buổi.giờ có việc không đi tập được nên muốn đẻ lại cho mẹ nào có nhu cầu tập eorobic để khỏe mạnh,đẹp dáng.mình để lại 250k.mẹ nào có nhu cầu liên hệ 0949977537.không giới hạn ngày bắt đầu tập hay ngày kết thúc tập.bạn đi buổi nào thì gạch thẻ buổi đấy nhé.