Cần pass lại 1hộp sua Dielac Grow Plus 900gram. Giá 150 ngan Hạn den 2019 các me can alo 0904100708. Còn khong cần thì em de uong khong bổ dọc cũng bổ ngang