Mình cần pass lại bộ nỉ da cá kéo khoá cho bé trai 10 tuổi từ 35-37kg mình vừa mua giá 310k giờ pass lại 200k vì Zai nhà mình ko thích mặc hình <br>