Xe đạp cũ ko dùng nữa vì cháu vào đại học. Nhượng lại cho ai cần cho đỡ chật nhà. Giá 400k thôi. Liên lạc ông Thăng, dt 3 8693 853.