Hiện tại vé xe về Vinh tối thứ 6 của Văn minh đã hết từ vài tuần nay do đang mùa khách du lịch về Cửa lò.
Rất khó khăn tớ mới lấy đc 2 vé này nhưng giờ chồng tớ quyết định tự lái xe nhà về nên ko dùng đến.
Bạn nào cần liên hệ tớ nhé 09836561 sáu bốn.