Mình đăng ký học làm nails nhưng do bận không học tiếp được. Khóa học 4tr cho đến khi thành nghề, mình đã học dc 3 buổi, xin nhượng lại khóa học này với giá 2,5tr để học viên bù vào 3 buổi còn lại.

Liên hệ số 09tám3bốn5chín119 ạ.