Mình muốn mua võng xếp cho bé nhà mình ngủ (võng Duy Lợi càng tốt). Mẹ nào không dùng nữa thì thanh lý cho mình nha. Điều kiện kinh tế cũng khó khăn nên giá các mẹ để rẻ tý nhé, mình cảm ơn nhiều.