Mn có thanh lý liên hệ em sdt 0983130636. Em cảm ơn nhiều