M muốn mua 1 thùng Nan nga số 2 hộp to. Mn có báo giá m nhé