có mẹ nào cần thanh lý các đời ipod nano không ới em cái em đang cần mua để sưu tầm. Nhất là ipod nano gen 1. Em sẽ trả giá cao để 2 bên đều vui.
Vs mẹ nào có ipod touch gen 5 thì bảo e vs nhé
THank các mẹ.
SỐ đt 01649611843