Máy tính bảng học đánh vần cho bé. Có tích hợp sẵn một số bài hát và câu chuyện cổ tích
Xem bài giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ youtube sau: