Chào các mẹ!

Mình hiên sống tại đà nẵng. mình có một máy hut sữa bằng ddienj hiệu unimom của hàn quốc. mình mua được 4 và hạn bảo hành con 6 tháng. minh chuan bi sang nước ngoái nen ko đùng tới nữa. mình muôn thanh ly cho me nào đang càn dê tiêt kiêm dc chi phi phần nào .lúc mình mua la 1.700.000vnd. nay minh thanh lý con 800.000. ai co nhu càu hay ll voi mình nhe. bảo đam hàng con mới vi mình it su dụng.
sdt:0916526412