Máy vẫn còn nguyên zin. Ko dùng Thanh lý Gia hạt rẻ.máy công suất mạnh 30kw. Cơ tới 3 đầu ra. Ai cần ibox.