Nhận làm chứng chỉ Tiếng Anh, Tin Học, Kế Toán, Nghề… giá rẻ nhất Hà Nội

Hotline: 0982.163.403
BỘ GIÁO DỤC, TRUNG TÂM
- Tiếng Anh A,B,C…
- Tin Học A,B

KẾ TOÁN
- Kế Toán Tổng Hợp
- Kế Toán Trưởng
- Kế Toán Máy
- Văn Thư Lưu Trữ
- Kế Toán Máy, Văn Phòng…......

Chứng chỉ NGHỀ
- Đấu thầu, thi công, quản lý xây dựng…
- Điện Lạnh, điện công nghiệp…
- May Công Nghiệp…
- Điện tử, Điện thoại
- Môi giới Bất Động sản
- Xăng dầu
- Nấu Ăn….......
Nhận làm chứng chỉ Tiếng Anh, Tin Học, Kế Toán, Nghề… giá rẻ nhất Hà Nội:

Hotline: 0982.163.403