Khăn ướt Baby wipes (còn màu đỏ)
💦 12k/ gói 80 tờ
🍀 115k/ 10 gói 🍀
M ở q8. 0188 2927 923 (sms)
Phí ship tuỳ khu vực nhé mn