[ALT][/ALT] còn dư một thùng khăn giấy dùng tổ chức sn bé hiệu daily care dạng hình vuông 25cm. các mẹ nào cần gọi cho mình nhé. mình đem đến cty mình ở quận 1