em thanh lý máy hủy giấy này mới sử dụng 2 lần 2 800k
http://www.hpec.vn/may-huy-tai-lieu/...primo-800.html
sdt : 0902228204