Minh can tl miếng lót chuột. Ai can Vb.zl . 0978126703. M gui hinh nha