Mình thanh lý ghế rung Maclaren mới hơn 90% với giá 2trieu.