THANH LÝ GHẾ NGỒI BẰNG MÂY GIÀNH CHO XE TAY GA 50K - 0939180292