Tình hình là em có 01 thẻ vinapone 500k thanh lý 450K
Mẹ nào dùng vina lấy giúp e. SDT: 0969781881