các chị vào link ở phần chữ kí giúp e nha,tất cả đồ của e còn mới 99% nhé