Em muốn mua xe đạp cho bé gái 4 tuổi nhà em, mẹ nào có mà không dùng đến thì thanh lý cho em.
Tel : 0904235330