Như tiêu đề mẹ nào có vé mời vé vào công viên nước Hồ Tây và công viên mặt trời mà không dùng để cho em nhé!