Mình đang cần chuyển nhượng lại quán CAFE vẫn đang hoạt đông bình thường do không có người quản lý . Ai có nhu cầu xin liên hệ 0982986886.