E cần mua 1-2 chiếc ghế nhựa cao có tự lưng, mẹ nào có thừa ko dùng đến thanh lý cho em với ạ